Bağlı Birimler

Genel Sekreterliğe Bağlı Birimler

Yazı İşleri Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği