Yönetim

Genel Sekreter

           Hasan KALELİ

Genel Sekreter Yardımcıları

          Öğr. Gör. Ragıp AKYÜREK

          Raşit YILDIRIM

          Tuncay ARICI